Seljestokken Pukkverk

For DC Resources bistår vi med sikting av finmasser.

Arbeidet utføres med vår Terex 683.

0