Krokevasselva Bru

Vi bistår med riving og grunnarbeid!

 

Eksisterende bru må rives etter et sprengingsuhell. PEAB har fått oppdraget med å bygge ny, og i den forbindelse har Hordaland Entreprenør fått oppdraget med grunnarbeid og riving. 

Oppdraget er en utførelsesentreprise, og rådgivende i prosjektet er Multiconsult.

Byggestart er høsten 2020 og ny bru skal være ferdig i juni 2021.

Hovedmengder i kontrakten:
Riving av eksisterende bru: ca. 125 m2
Graving: ca. 220 m3
Betongstøp ny bru: ca. 200 m3
Asfaltarbeider: ca. 600 m2
Brurekkverk: ca. 120 meter
Demontering og remontring av plastring: ca 160 m2

0