Høyspentgrøft

For PEAB og Frode Haugsvær Maskin har vi bidratt med utførelse, utstyr og prosjektledelse i forbindelse med BKKs landføring av 320kv høyspent Mongstad-Iledalsvågen.

Prosjektet har bestått av:

  • Etablering av ny kabel-trase for høyspent til Mongstad fra Haugsvær, sprengningsarbeider og sikringsarbeider i sjø ned til -10m med graving og transport 5000 m3
  • Lekter og mudringsutstyr, håndtering av farlige masser 1500m3.
  • Etablering av 64 stk kulvertelementer i sjø 4m * 0,9m x 1,2m fra -2m til +2 m.
  • Sprengningsarbeider 20000m3
  • Etablering av maste-fundamenter og muffefundament.
  • Plastring av bekk 400m2 for fiksetjøn.
  • Etablering av skogsbilvei 850m inkl. kabel-trase 160mm*4stk og fibertrekkerør 3*40mm, vannledning 63mm med kummer.
Prosjektet overleveres desember 2019.
0