Grunnarbeid Kvinnherad Arena

Vi er i gang med grunnarbeid for Kvinnherad Arena på Husnes!

For å tilrettelegge for bygging av ny idrettshall på Husnes skal det bygges ny vei fra Opsangervegen og inn til området. Første del av vegen skal bygges med geonett og duk, da området har mye myr og stor dybde til fjell. Mesteparten av veien bygges på tradisjonelt vis, og det skal etableres nytt fortau langs veien. Veitraseen består også av enkelte avkjørsler, samt at det skal etableres veilys. Tomt for idrettshall skal masseutskiftes og det skal opparbeides sprengsteinsfylling som grunnlag for senere bygging av idrettshall. I forbindelse med dette må eksisterende bekk legges om. 

Vi ser frem til å arbeide med prosjektet!0