Gjetøy Bru

Hordaland Entreprenør skal i samarbeid med Haugholt Anleggservice rive  og erstatte bru på Gjetøy på Frøya. 

I april 2016 ble det utført en inspeksjon på Gjetøy bru av Rambøll sammen med representant fra kommunen. Bruen hadde en
del skader og det er vedtattt at denne skal erstattes med fylling med vanngjennomstrømming eller ny bru.
Kontrakten omfatter riving av eksisterende bru og komplett utførelse av ny forbindelse med fylling eller ny bru. 

0