Fv. 570

På oppdrag for Frode Haugsvær Maskin bidrar vi med oppmålingstjenester.

Prosjektet er utbedring av totalt ni punkt/område langs fylkesveg 570 mellom Einestrand og Nordre Kvinge. Dette gjelder utvidelse av smale parti, siktutbedring, bygging av møteplasser og fortau. Vår geomatiker bidrar med innmåling, utsetting og dokumentasjon. 

0